Bliv frivillig

Du kan blive frivillig i Fair Trade Bazaren

Butikspasser:
Du er meget velkommen til at blive frivillig butikspasser i Fair Trade Bazaren. Vagterne er fordelt i formiddagsvagter (9.30-14.10) og eftermiddagsvagter (13.50-18.00) og foregår i en rar atmosfære.

Du bestemmer selv, hvor ofte du vil komme. Vi lægger vægt på, at der altid er to butikspassere ad gangen. Foruden at ekspedere kunderne er der også praktisk arbejde som prismærkning og rengøring m.m.

Du vil starte med en introduktionssamtale og et introduktionsforløb.

Andre opgaver:
Foruden butikspasning er der mulighed for at være med i følgende udvalg:

  • Udstillingsudvalget, der laver vinduesudstillinger og butiksindretning
  • Butiksudvalget, der tager sig af forhold vedrørende den daglige butikspasning
  • Vareudvalget, der bestiller varer, prissætter og skaffer vareinformationer
  • PR-udvalget, der gennem udadvendte tiltag skaber opmærksomhed om butikken.

Der kan også blive brug for frivillige til andet praktisk arbejde.

Få gange om året afholder vi aftenmøder, dels om konkrete opgaver i Fair Trade Butik Bazaren og dels om Fair Trade. Der vil også være mulighed for at præsentere butikken på markeder og lignende eller på andre måder deltage i kampagner.

Henvend dig i Fair Trade Bazaren for yderligere oplysninger.