Historie

Historien bag Fair Trade Bazaren

I 1992 aftalte de lokale afdelinger/grupper af U-landsforeningen Svalerne og U-landsimporten at gå sammen om en ny u-landsbutik med attraktiv beliggenhed i Aarhus. Butikken hedder i dag Fair Trade Bazaren.

I december 1992 begyndte arbejdet med at skaffe kapital. I juni 1993 indgik de to organisationer en samarbejdsaftale og nedsatte en bestyrelse for butikken. Kort efter lejedes butikslokaler i Guldsmedgade 8a. Butikken åbnede den 6. september, og den 18. september var der officiel åbning, hvor byrådsmedlem Flemming Knudsen på byens vegne klippede den røde snor over.

Startkapitalen kom fra private gaver (20.000), fondsbidrag (30.000), forudgående varesalg (5.000), indskud fra Svalerne og U-landsimporten (2×20.000), private lån (20.000), lån fra Svalerne (40.000) og lån fra U-landsimporten (16.000).

Den idemæssige baggrund udspringer af en diskussion i 70’erne om “en ny økonomisk verdensorden”, der skulle sikre u-landene en større andel af de penge, som handel med deres egne produkter indbragte. I dag har vi fokus på den enkelte marginaliserede kunsthåndværker eller bonde, som vi ønsker at sikre gode arbejdsforhold og en større andel af de penge, som handel med deres produkter indbringer.

Butikken kom godt fra start og har de fleste år haft et lille overskud. Vi har en del af tiden haft personer ansat i “kommunal aktivering” eller i praktik fra Købmandsskolen. Der har hele tiden været 25-35 aktivister med i butiksarbejdet. Det har gennemgående fungeret godt, men den løbende udskiftning af “ansatte” i aktiveringsjob gik ud over kontinuiteten. Vi har derfor siden 1997 haft 1-2 personer fastansat i fleksjob. Vi har desuden haft elever, som var under revalidering. I dag passes butikken af professionelt personale og aktivister i fællesskab.

Vi har i de forløbne år deltaget med boder på bl.a. festivaler, 1. maj, grønttorvet, kirkelige arrangementer, årskongresser m.m. Fair Trade Butik Bazarens kunder har sågar solgt varer for os ved home parties o. lign. arrangementer.

Vi var aktive i etableringen af Fair Trade Danmark, der i en årrække faciliterede de danske Fair Trade butikkers samarbejde, men nu forsøger at etablere sig som en mærkningsordning.

Bazaren i Aarhus er i dag en selvstændig socialøkonomisk medlemsforening, hvis formål er, at handle med Fair Trade-certificerede varer. Eventuelt overskud anvendes til løbende udvikling af butikkens indretning og sortiment. Vi støtter desuden oprettelse af Fair Trade butikker andre steder i landet. Vi har ingen “u-landsprojekter”, som vi støtter. Dette er i fin samklang med meldinger fra vore handelspartnere, når deres lande udsættes for naturkatastrofer: “Send ordrer, ikke penge!”.