Fair Trade

Fair Trade Bazaren følger de retningslinjer for Fair Trade, som er fastlagt af den internationale certificeringsordning World Fair Trade Organization – www.wfto.com.

Se WFTOs fulde krav til Fair Trade: http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade.

Kravene til Fair Trade er bl.a.

  • At der betales en fair pris, der sikrer fattige producenter en bedre pris, end de normalt vil opnå på markedet
  • At der tilbydes faste indkøb og langvarigt samarbejde i en ligeværdig dialog med producenterne
  • At der handles med virksomheder og organisationer, hvor medarbejderne har reel medbestemmelse
  • At samarbejdet overflødiggør børnearbejde ved at sikre producenterne en indkomst, som familien kan leve af, således at deres børn ikke behøver at bidrage til familiens underhold
  • At alle partnere i Fair Trade-kæden udviser miljø- og ressourcebevidsthed
  • At der er åbenhed og gennemskuelighed i hele Fair Trade-kæden
  • At alle partnere er fuldt dedikeret til Fair Trade, således at evt. overskud anvendes til at fremme Fair Trade

Disse krav til Fair Trade-certificering er primært rettet mod handel med kunsthåndværk. Når det gælder markafgrøder (kaffe, the, kakao, nødder, bomuld m.m.), skal varer handlet af Fair Trade Bazaren være certificeret af Fairtrade Labelling Organizations International (FLOI), der i Danmark tidligere var kendt som Max Havelaar – www.fairtrade.net.

To skrivemåder:

Ved Fair Trade-certificering af kunsthåndværk (WFTO) anvendes oftest skrivemåden Fair Trade. Ved Fairtrade-certificering af markafgrøder (FLOI) anvendes oftest skrivemåden Fairtrade.